ENLLAÇOS D'INTERÈS

En aquesta pàgina hi trobareu una llista d'enllaços referents al món de les aus psitàcides, tant de criadors com de societats, fundacions i altres webs d'interès sobre aquest tema.
ENLACES DE INTERÉS

En esta pàgina podeis encontrar una lista de enlaces referentes al mundo de las aves psitácidas, tanto de criadores como de sociedades, fundaciones y otras webs de interés sobre este tema.
Avielena
Avielena és un cridor de lloros familiar, on criem les aus amb molta cura, entretenint-les i socialitzant-les de la millor manera possible.
Avielena es un criadero de loros familiar, donde criamos a nuestras aves con mucho mimo y cariño, entreteniéndonos con ellas y dándoles juego para que sean lo más sociables posible.

Cosas de Agapornis
Comunitat per a aficionats i criadors d'agapornis. Aquesta web es dedica a difondre informació sobre agapornis papillers i adults en todas les seves especies: fischer, personata, roseicollis, nigrigenis, ...
Comunidad para aficionados y criadores de agapornis. Web que se dedica a difundir información sobre agapornis papilleros y adultos en todas sus especies: fischer, personata, roseicollis, nigrigenis, ...

Eclectus.de
Web d'un aficionat als eclectus alemany. Amb seccions en castellà, anglès i francès.
Web de un aficionado a los eclectus alemán. Secciones en español, inglés y francés.

Guarouba Consultores
Guarouba és un servei integral per al món de les aus i els mamífers exòtics amb especial atenció en l'àrea de les mascotes i els particulars.
Guarouba es un servicio integral para el mundo de las aves y mamíferos exóticos con especial atención en el área de las mascotas y los particulares.

Pájaros Park
Centre de cria de psitàcids, situat a l'illa de Mallorca. Creat l'any 1995, Pájaros Park Santa Maria SL té una col·lecció de més de 800 lloros i unes 60 espècies.
Centro de cría de psitácidos, situado en la isla de Mallorca. Creado en 1995, Pájaros Park Santa María SL tiene una colección de más de 800 loros de unas 60 espécies.

Parrot Society of Australia
La Societat Australiana del Lloro és una organització sense ànim de lucre, dedicada a la promoció i divulgació d'informació sobre la cria i cura dels lloros (en anglès).
La Sociedad Australiana del Loro es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción y divulgación de información sobre cría y cuidados de los loros (en inglés).

Periquitos Crestados
Web amb informacions sobre periquitos amb cresta (Crested Budgerigars).
Web con informaciones sobre periquitos crestados o moñudos (Crested Budgerigars).

Psittacus Catalonia
Aquesta societat va ser creada per a desenvolupar la cria en captivitat del lloro gris, i per al desenvolupament i la comercialització d'aliments per a lloros.
Esta sociedad fue creada para desarrollar la cría en cautividad del loro gris, y para el desarrollo y comercialización de alimentos para loros.

Psitacultura
Societat patrocinada per Psittacus Catalonia que agrupa criadors d'aus psitàcides d'Espanya.
Patrocinada por Psittacus Catalonia, esta sociedad agrupa criadores de aves psitácidas de España.

Sun Parrots
Societat valenciana dedicada a les aus psitàcides des de l'any 1992.
Sociedad valenciana dedicada a las aves psitácidas desde 1992.

Vilamazonia
Vilamazonia és un equip d'especialistes en el fantàstic món dels lloros, guacamais, carolines, cotorres, papagais i periquitos.
Vilamazonia es un equipo de especialistas en el fantástico mundo de los loros, guacamayos, carolinas, cotorras, papagayos y periquitos.

World Parrot Trust
Fundació mundial encarregada de la conservació i el benestar dels lloros (en anglès).
Fundación mundial para la conservación y bienestar de los loros (en inglés).