MODIFICACIONS


Es consideren modificacions (també dites aberracions de color) les alteracions del color del plumatge que, a diferència de les mutacions, no es transmeten als descendents. Els exemplars de les fotografies semblen ser modificacions, en principi, doncs no s'ha pogut comprovar encara que les alteracions es transmetin als descendents.MODIFICACIONES


Se consideran modificaciones (también llamadas aberraciones de color) las alteraciones en el color del plumaje que, a diferencia de las mutaciones, no se transmiten a los descendientes. Los ejemplares de las fotografías parecen ser modificaciones, en principio, puesto que no se ha podido comprobar aún que las alteraciones se transmitan a los descendientes.Agapornis Roseicollis Iacos Iacos Eclectus Vosmaeri
Eclectus Vosmaeri Poicephalus Rufiventris Poicephalus Rufiventris