PUBLICACIONS

Revista Exòtics

Sovint col·laboro amb Exòtics, una excel·lent revista especialitzada en aus exòtiques i possiblement la única en espanyol dedicada a aquest tema. Per a subscripcions o possibles col·laboracions amb la revista, si us plau dirigiu-vos a:

Revista Exòtics
Apartat de Correus 14
Valldoreix
Barcelona 08190
ESPANYA

Hablemos de Loros

Vaig ser entrevistat per al número 25 de la revista Hablemos de Loros (edició de abril-maig de 2007). La entrevista va ser realitzada per En Francisco Lapuerta. Si desitgeu llegir-la, podeu trobar-la en el següent enllaç: Entrevista Jesús Mazo (format PDF - 6,8 MB). Hablemos de loros és una revista bimestral en espanyol dedicada exclusivament al món dels lloros.

Altres publicacions d'interès

BirdTalk Magazine
Revista nord-americana de caràcter general sobre el món de la cria i la cura d'ocells en captivitat (en anglès).

The Complete Lexicon of Parrots
Obra molt complerta i exhaustiva sobre el món dels lloros i les seves espècies. Es pot adquirir a través d'internet (en anglès).
PUBLICACIONES

Revista Exòtics

Colaboro a menudo con Exòtics, una excelente revista especializada en aves exóticas y posiblemente la única en español dedicada a este tema. Para subscripciones o posibles colaboraciones con dicha revista, por favor diríjase a:

Revista Exòtics
Apartado de Correos 14
Valldoreix
Barcelona 08190
ESPAÑA

Hablemos de Loros

Fui entrevistado para el número 25 de la revista Hablemos de Loros (edición de abril-mayo de 2007). La entrevista fue realizada por Francisco Lapuerta. Si desea leerla, se puede visualizar a través del siguiente enlace: Entrevista Jesús Mazo (formato PDF - 6,8 MB). Hablemos de loros es una revista bimestral en español dedicada exclusivamente al mundo de los loros.

Otras publicaciones de interés

BirdTalk Magazine
Revista norteamericana de carácter general sobre el mundo de la cría y el cuidado de pájaros en cautividad (en inglés).

The Complete Lexicon of Parrots
Una obra muy completa y exhaustiva sobre el mundo de los loros y sus especies. Se puede adquirir a través de internet (en inglés).