QUI SOM?

Des de ben jove he estat un gran entusiasta dels ocells. Vaig dedicar uns quants anys a la cria de canaris de color i després a la cria de canaris de postura llisa i arrissada, de la qual vaig ser jutge durant uns anys. També vaig criar exòtics, fauna europea i híbrids.

Al cap d'uns anys vaig descobrir el món dels petits exòtics: diamant mandarí, diamant de Gould i d'altres petits australians, als quals vaig dedicar el meu temps. Aquest temps el vaig anar compaginant amb la cria de petits psitàcids, neophemas, carolines, agapornis i periquitos anglesos. D'aquests últims, el meu fill Albert, gran aficionat i bon criador de periquitos, en compartia l'entusiame per la cria.

Ara fa alguns anys em vaig desprendre de les parelles de petits exòtics i vaig reduir les d'alguns psitàcids, els neophemas. Vaig montar uns voladors metàl·lics més grans en lloc dels anterior que eren més petits i de fusta. Va ser aleshores quan vaig començar a adquirir diferents tipus de psitàcids.

A la secció dedicada a Espècies hi podreu trobar detalls i fotografies dels exemplars d'aus psitàcides de que disposo en l'actualitat.

L'aviari i les instal·lacions ocupen tota la part baixa i el jardí de la nostra casa al petit poble de Balsareny. Balsareny es troba situat a la comarca del Bages, província de Barcelona, en direcció nord per l'autovia C-16 (E-9), aproximadament a mig camí entre la ciutat de Barcelona i la frontera hispano-francesa (vegeu mapa).
QUIÉNES SOMOS?

Desde muy joven soy un entusiasta de los pájaros. Dediqué varios años a la cria de canarios de color y más tarde de canarios de postura lisa y rizada, de la cual fui juez durante algunos años. También crié exoticos, fauna europea y sus híbridos.

Al cabo de unos años descubrí el mundo de los pequeños exóticos: diamante mandarín, diamante de Gould y otros pequeños australianos, a los que dediqué mi tiempo. Este tiempo lo iba compaginando con la cría de pequeños psitácidos, neophemas, carolinas, agapornis y periquitos ingleses. De estos últimos, mi hijo Albert, gran aficionado y buen criador de periquitos, campartía conmigo el entusiasmo por la cria.

Hace varios años me desprendí de las parejas de pequeños exóticos y reduje las de algunos psitácidos, los neophemas. Construí pajareras metálicas más grandes en lugar de las anteriores que eran más pequeñas y de madera. A partir de entonces comencé a adquirir diferentes tipos de psitácidos.

En la sección dedicada a Especies encontraréis detalles y fotografías de los ejemplares de aves psitácidas de que dispongo en la actualidad.

Mi aviario e instalaciones ocupan toda la parte baja y jardín de nuestra casa en el pequeño pueblo de Balsareny. Balsareny se encuentra en la comarca del Bages, provincia de Barcelona, en dirección norte por la autovía C-16 (E-9), aproximadamente a mitad de camino entre la ciudad de Barcelona y la frontera hispano-francesa (ver mapa).